Riskbloggen

Fredrik Johansson och Fredrik Stjernberg

2011-04-11

Crack baby – en myt?

av Fredrik Stjernberg

Kommer ni ihåg talet om ”crackbabies”? Barn vilkas mammor hade missbrukat crack under graviditeten, och därför föddes med svåra obotliga hjärnskador. Nu har forskningen tittat på hur det var med dessa barn, och det finns en del skillnader mellan crackbarnen och andra barn, men de är små. Det fanns inte några statistiskt signifikanta skillnader i IQ eller språkutveckling mellan grupperna, men det kunde finnas en del skillnader när det kom till visuell uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Skillnaderna var mätbara men rätt små, och skillnaderna var större för pojkar än för flickor. De flesta crackbarnen tycks ha klarat sig rätt bra.

Så för att sammanfatta: ingen ska inbilla sig att crackrökning är bra för gravida kvinnor eller för fostret, men med facit i hand ser vi att mediernas och vetenskapens rapportering av hur farligt det var hade fått åtskilligt om bakfoten.

En artikel om hur historien om crackbarnen kom till hittar man här.

Washington Post har talat med flera av barnen här.

Crack baby blues « Mind Hacks.

inga kommentarer


Kommentera inlägget: